Livskraft för regionens invånare, föreningar och näringsliv.

Dykets Frilufts- & Rekreationsområde med dess aktiviteter och arrangemang ska utvecklas och drivas tillsammans med Njurundas invånare, föreningsliv och företag

Dyket ska vara en naturlig samlingspunkt. Genom integration över åldersgränserna, social tillhörighet mm skapar vi en trygghet och utveckling av vårt samhälle samt tar hand om våra ungdomar och därmed utveckling av närings- och föreningsliv.

Vi tror att:

 • Ett samhälle byggs på starka nätverk
 • Starka nätverk byggs i ett integrerat samhälle
 • Ett integrerat samhälle är ett långsiktigt hållbart, tryggt och fritt samhälle
 • Nätverk och integration skapas lättare med bra och naturliga mötesplatser

 Dyket – En av kommunens naturliga mötesplatser

Möten över

 • åldersgränser
 • yrkesområden
 • social tillhörighet

Och genom

 • fritidsintressen
 • skolor
 • föreningar

 Nuläge – Dyket en bara delvis utnyttjad tillgång

Dyket används förutom bad till

 • Rekreationsområde, ett naturskönt område som bjuder in till avkoppling och fysisk aktivitet
 • Idrott, idag finns tennisbana, basketkorgar, minigolfbanor, boulebana
 • Avslutningar – skolor, föreningar
 • Olika typer av arrangemang, t.ex Dyket-Dagen
 • Arrangerade barn- och ungdomsaktiviteter