Ordförande:
Terese Carlström

Kassör:
Lars Carlström, larsgustavcarlstrom(@)hotmail.com  070-176 69 02

Ledamot:
Jan Olsson
Karin Södrin,
Janerik Forsström

Suppleant:
Viola Bogstag
Robert Svedberg

Revisor:
Olof Wahlberg
Jan Olsson

Valberedning:
Vakant