Ordförande:
Annika Jonsson

Kassör:
Lars Carlström, larsgustavcarlstrom(@)hotmail.com , 070-176 69 02

Ledamot:
Terese Carlström
Karin Södrin,
Janerik Forsström

Suppleant:
Viola Bogstag
Robert Svedberg

Revisor:
Olof Wahlberg
Jan Olsson

Valberedning: