Dykets Frilufts- & Rekreationsområde

2019 EN VISION VÄXER FRAM

Nio år har gått sedan Dykets Intresseförening tog över hela ansvaret för frilufts- & rekreationsanläggningen i Sundsvallsregionens södra del, en plats med anor från femtiotalets Njurunda där SCA och Njurunda Kommun var drivande kraft i tillkomsten av Döviksjön (död viks sjö) en del av Ljungan på 800-talet, anläggningen bytte namn till Dyket i mitten på 60-talet genomen en tävling på Nivrenaskolan där en tjej från Nolby vann.

Många är det som under åren har fått uppleva enorma minnen över tiden på Dyket och dess roll i vår uppväxt, i dag är visionen att återskapa och utveckla verksamheten till att bli regionens mest attraktiva allaktivitetsområden för alla (0 – 100 år) med focus på ungdomar.

Focus under åren har varit restaurering. I dag är alla fastigheter renoverade till nyskick. Markområden har bearbetats för att öka tillgängligheten och utöka möjligheterna mot ett rikare frilufts- & rekreationsliv i regionen.

Dykets Intresseförening drivs som ett socialt företag där alla intäkter återinvesteras i verksamheten utveckling, personalpolicyn är att ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden möjligheten till en väg in på arbetsmarknaden.

OTROLGT VERKSAMHETSÅR 2018.

Vädrets makter har stått oss bi och skapat förutsättningen till att området verkligen har nyttjats till sin bredd, preliminära beräkningar tyder på ca. 60.000 besökare där anläggningen i stort sett nyttjas dygnet runt. Alla verksamheter har gått på högtryck, lekpark, motionsslingor, fotboll, basket, tennis, floorball, minigolf, vollyboll, distansimning. Här har under säsongen bedrivits allehanda aktiviteter, skolavslutningar, sommarkollo, föreningsaktiviteter, skolfriluftsdagar, förskole- och dagisbarn, familjedagar med olika intresseförening, för inte tala om DYKET-DAGEN.

Dyket-Dagen 2018 där ett 30-tal organisationer och föreningar deltog och politiker på scenen (valår), SwimRun tävlingen hade delmålskontroll på Dyket, strålande väder med mycket folk.

Ungdoms- och integrationsarbetet har skapat positiva effekter. Dyket har blivit en plats för nysvenskar där ungdomar och familjer umgås genom olika spontanaktiviteter (utemiddagar, lekar, sport). Ungdomar som hänger här in på småtimmarna för utövande av diverse aktiviteter har fått till följd att Dyket inte har haft någon skadegörelse på fem år.
Essviks Allmänna IF har under säsongen bedrivit kioskverksamhet och utfört ett enastående arbete för Dykets tillgänglighet (11.00-20.00 alla dagar), dit riktar vi ett stort tack från Dykets Intresseförening, det har medfört att EAIF tagit in en ansenlig summa pengar till deras ungdomsverksamhet.
Även Njurunda Församlings ungdomar har i flera år bedrivit verksamhet för barn under sommarmånaderna.

Njurunda Bouleklubb har genomfört sin första säsong på Dyket Boulevarden som anläggningen döpts till. Den är i dag Norrlands finaste bana (16 banor med klubbstuga) enligt boulespelare ifrån Norrlandsregionen. Samtidigt har det genomförts tre större tävlingar varav Toyotakuppen är den största och en ny tävling Dyketcupen, förening har utvecklats till en organisation som är med i toppen när det gäller tävlingssammanhang.

VISION FRAMTID

2018-2019:      Omklädnings-, dusch- & bastuanläggningen har genomgått en total ombyggnad, finansiering är genom Jordbruksverkets landsbyggsprogram, Länsstyrelse och Sundsvalls Kommun.

2019-2020:       Vi har tagit hem en bangolfanläggning från Folket Park i Sundsvall som skall genomgå en totalrenovering för att ställas upp på Dyket, vi har även option av lekparken på Folkets Park.  Även vägen mellan Dyket & Nyland skall fortsätta att restaureras, andra arbeten skall genomföras i visionen att lyfta området.

Dykets Intresseförening: Bankgiro 616-2564.