Ett stort tack till Dig som valt att vara medlem i Dykets intresseförening och på så sätt bidrar till att Dyket även i fortsättningen blir en härlig samlingspunkt för boende och besökare i Njurundaområdet. Ett område värt att bevara och utveckla.

Du som valt att stödja Dyket har en viktig roll i arbetet med att värva fler medlemmar för att säkra fortsatt verksamhet vid Dyket. Vi stannar inte här!
Tala med grannen, arbetskamrater och ta chansen att marknadsföra Dyket i alla dina kontakter och berätta hur man via www.dyket.se får information om hur man blir medlem i Dykets intresseförening.
Du som är medlem och känner att du vill bidra med din erfarenhet och kunnande, det behövas t ex hjälp med enklare underhåll av fastigheter, skötsel av grönområden mm. Hör av dig till Lars Carlström så får du veta mer!
larsgustavcarlstrom@hotmail.com , 070-176 69 02