Dykets Frilufts- och rekreationsanläggning.

Dyket fick sitt namn genom en omröstning på Nivrenaskolan.