Tack för ert deltagande i utvecklingen av Dykets Frilufts- & Rekreationsområde.
Ditt bidrag är av stor betydelse i det fortsatta arbetet med att göra Dyket till ett friluftsområde tillgängligt för alla åldrar och intressen samt att möjliggöra verksamhet vid alla årstider.

Våra deltagare ser du på tavlorna vid Boulebanan och vid Entrén.